Protecció de dades personals

En aquesta política de privacitat trobarà l'ús que fem de les dades personals dels nostres clients i usuaris, amb independència del canal o mitjà (en línia o en persona) que utilitze per a interactuar amb la Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES

El responsable de les dades és Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, (d'ara endavant, CACSA), empresa pública de la Generalitat, el domicili social de la qual es troba en l'avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 7, 46013 València.

Per a més informació pot contactar amb CACSA a través de l'adreça electrònica .


DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Passeig de l'Albereda, 16
46010 València
Adreça electrònica:


RECOPILACIÓ DE DADES PERSONALS

Les visites i navegació pel lloc web no suposen que estiga obligat a facilitar cap informació sobre vosté. De cada visita a la web s'apuntarà, i es prendrà nota de la seua adreça IP, versió del navegador, sistema operatiu i temps en la pàgina. Aquesta informació quedarà emmagatzemada en la nostra base de dades i la utilitzarem, entre altres coses, amb finalitats estadístiques per a la millora del lloc i ajustar la nostra estratègia comercial (vegeu política de galetes en les condicions generals d'ús). En el cas que durant la navegació ens facilitara alguna dada personal, aquesta dada serà associada a la informació anterior (IP, navegador, sistema operatiu), amb l'objectiu de crear segments o grups de clients, la qual cosa ens ajudarà a oferir-li millors ofertes i millorar la seua navegació en el lloc.

No oblide que en qualsevol moment podrà canviar d'opinió. Qualsevol consentiment que ens haja atorgat respecte a l'ús de les seues dades de caràcter personal podrà ser revocat en qualsevol moment, sense efectes retroactius.


FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS

Depenent dels productes o serveis dels quals vulga gaudir, necessitarem tractar diferents dades.

 • Dades identificatives (nom, cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, etc.).
 • Informació econòmica i transaccional (dades de pagaments, informació sobre compres, etc.).
 • Informació comercial (subscripció a butlletins informatius).
 • Dades de connexió i navegació (IP, navegador, sistema operatiu).
 1. Tinga en compte que algunes dades són obligatòries per a poder prestar-li els serveis.
 2. Tractarem sus dades personals per a les següents finalitats:
 3. Gestionar el seu registre com a usuari en la part privada de la web. Per a poder gestionar els registres en la part privada de la web, necessitem tractar les seues dades per a identificar-lo com a usuari d'aquesta i donar-li accés als seus diferents serveis i productes. Podrà cancel·lar el seu compte d'usuari registrat contactant amb nosaltres.
 4. Gestions relacionades amb la contractació. Per a aquesta finalitat es tractaran les seues dades per a contactar amb vosté en relació amb comunicacions informatives relacionades amb els serveis adquirits, incloent-hi les enquestes de qualitat i per a gestionar temes de facturació.
 5. Atenció a través del nostre Centre d'Atenció Telefònica. Tractarem les dades personals que siguen estrictament necessàries per a gestionar les diferents peticions plantejades, incloent-hi les enquestes de qualitat.
 6. Per a finalitats de màrqueting. Tractarem les dades facilitades per a gestionar les subscripcions als butlletins informatius, informar-li de promocions especials i accions que resulten del seu interés. A més, gestionarem les accions promocionals i el desenvolupament de concursos.
 7. Anàlisi de qualitat dels serveis. De manera puntual, podrem realitzar accions i enquestes de qualitat destinades a conéixer el grau de satisfacció dels clients amb la finalitat de poder detectar accions de millora.
 8. Gestió de consultes. Per a aquesta finalitat, tractarem les dades necessàries per a ajudar-lo quan ens contacte a través de qualsevol mitjà posat a la seua disposició.
 9. Consultar el Registre d'Activitats de CACSA.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

El termini de conservació de les seues dades dependrà de les finalitats per a les quals siguen tractades:

 1. Gestionar el seu registre com a usuari en la part privada de la web: emmagatzemarem les seues dades fins que decidisca donar-se de baixa.
 2. Gestions relacionades amb la contractació: durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
 3. Atenció a través del nostre Centre d'Atenció Telefònica: durant el temps que siga necessari per a atendre la teua sol·licitud.
 4. Per a finalitats de màrqueting: emmagatzemarem les seues dades fins que decidisca donar-se de baixa.
 5. Anàlisi de qualitat dels serveis: procedim a realitzar una enquesta de qualitat concreta o fins que anonimitzem les seues dades.
 6. Gestió de consultes: durant el temps necessari per a atendre la seua consulta.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

 • Finalitats relacionades amb la contractació: necessitem les seues dades per a poder gestionar els serveis que haja triat, tant en la nostra pàgina web com presencialment en CACSA.
 • Finalitats basades en l'interés legítim: existeix un interés legítim per a poder atendre les consultes que ens plantege mitjançant els diferents mitjans de contacte possibles. El tractament d'aquestes dades resulta també beneficiós per a vosté, ja que ens fa possible poder atendre'l adequadament i oferir-li solucions a les consultes plantejades.
 • Finalitats basades en el compliment d'obligacions legals: necessitem tractar les seues dades quan la seua consulta estiga relacionada amb l'exercici dels drets sobre els quals l'informem més endavant, o amb reclamacions relacionades amb els nostres serveis. També haurem de respondre davant requeriments de les administracions públiques.
 • Finalitats basades en el consentiment: desenvolupament d'accions comercials en general, cessió de dades a tercers o per a la subscripció a butlletins.

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

Per a complir amb alguna finalitat en concret serà necessari que comuniquem les seues dades a empreses terceres que ens donen suport per a oferir els serveis. CACSA regularà contractualment l'esmentat ús/tractament de les dades amb qualsevol entitat, de conformitat amb el que es disposa en la legislació aplicable.


DRETS

Sempre hi podrà exercir els seus drets, emplenant els formularis que trobarà en el portal de transparència de CACSA Ciutat Oberta, en l'apartat de «Sistema de gestió de la privacitat de CACSA». Aquest formulari es podrà presentar, acompanyant còpia del seu DNI, pels següents mitjans:

 • Presencialment o per correu postal, en l'adreça següent: avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 7, 46013 València.
 • Per correu electrònic, a través de l'adreça electrònica .

En particular, independentment de la finalitat o la base legal en virtut de la qual tractem les teues dades, té dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades que disposem de vosté.
 • Sol·licitar la rectificació de les seues dades si són inexactes.
 • Sol·licitar la supressió de les seues dades si ja no són necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o si ens retira el consentiment atorgat.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades en alguns supòsits, en aquest cas només es conservaran d'acord amb la normativa vigent.
 • La portabilitat de les seues dades.
 • Revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecte a licitud del tractament basat en el consentiment exprés.
 • Presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, en particular, davant: l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets i pot posar-se en contacte amb aquesta a través de l'enllaç , accedint a la pestanya «Canal del ciutadà».

SEGURETAT DE LES DADES

L'usuari garanteix i respon en qualsevol cas de la certesa, veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades de caràcter personal subministrades, i es compromet a mantindre-les degudament actualitzades. No obstant això, CACSA podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estiga en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics i que li siga requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

CACSA garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes de seguretat en les seues instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb la normativa aplicable.


CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

De tant en tant podrem modificar o adaptar aquesta política de privacitat. En aquesta pàgina trobarà les condicions vigents a cada moment. Li recomanem que la visite cada vegada que navegue pel lloc web amb la finalitat d'estar sempre informat amb caràcter previ a qualsevol dada que puga facilitar-nos.